LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế, ở bất cứ lĩnh vực nào VTS Corp luôn cố gắng chứng tỏ vai trò tiên phong, nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu.

SẢN XUẤT

CÔNG NGHỆ

NÔNG NGHIỆP

THƯƠNG MẠI
LOGISTICS

XÂY DỰNG

GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 9, Đường 49B, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0) 933 378 785 | Email: info@vts-corp.com | Website: www.vts-corp.com